DeVilbiss
Binks
Ransburg
Video
 
 
DeVilbiss
 
DeVilbiss
DeVilbiss je ameri?ki proizvodja? pištolja, pripremnih grupa, posuda pod pritiskom za boje, creva, pribor i ostale opreme za industrijsko farbanje i za refinišing program. DeVilbiss je danas deo Finishing Brands grupacije.


Po?etkom 21.veka DeVilbiss je pored postoje?ih tehnologija: konvencional i HVLP, razvio potpuno novu tehnologiju rasprskavanja: Trans-Tech ®. To je superiorna tehnologija Transfer-Efficiency Technology u kojoj je iskoriš?enje materijala kojim se farba iznad 65%, sa veoma malim over-spray-em, sa protokom materijala preko 600ml/min i malom potrošnjom vazduha. Tenologija je usaglašena sa izuzetno strogim zahevima Zakona o o?uvanju ?ovekove okoline.

Svi DeVilbiss pištolji imaju CE (evropske) certifikate.

Advance HD pištolj:• Ru?ni pištolji
• Automatski pištolji
• Pripremne grupe
• Pribor
• Posude pod pritiskom

Saveti
Opšte uputstvo za rad sa elektrostatskim sistemima

U uputstvu su opisani osnovni uslovi koje treba obezbediti za uspešan i bezbedan rad sa Ransburg elektrostatikom.

[2014-02-18]
Opšte uputstvo za lakirere

U uputstvu su opisane osnovne tehnike lakiranja u zavisnosti od predmeta koji se farba.

[2014-02-18]
Referenc lista
[2012-05-14]
Na ovom linku možete preuzeti našu referenc listu u PDF formatu (25kB).
Detaljnije »
Podaci za identifikaciju
[2011-11-24]
U nastavku možete prona?i podatke za identifikaciju našeg preduze?a:
Detaljnije »

FORTUNA d.o.o.
Ul. Save Kovačevića 28
34000 KRAGUJEVAC

Tel./Fax: +381 34 33-44-58
Tel./Fax: +381 34 33-15-93

www.fortuna.rs
office@fortuna.rs

 
 
 
 
  Copyright © 2007 Fortuna d.o.o. All rights Reserved