DeVilbiss
Binks
Ransburg
Video
 
 
Ransburg
 
Ransburg

Ransburg je najpriznatija i najcenjenija svetska firma za proces elektrostatskog lakiranja. Harold Ransburg je 1940 god. konstruisao i uveo u proces nanošenje boja prvi elektrostatski ureÄ‘aj – Ransburg 1

Zahvaljuju?i daljem razvoju 50-tih i 60-tih godina Ransburg je dostigao stepen iskoriš?enja boje i do 98%, ?ime je znatno smanjen gubitak boje pri nanošenju elektrostatskim ureÄ‘ajima. Zbog toga su, kod velikog broja korisnika, u razli?itim branšama, ostvarene velike uštede u materijalu i smanjeni troškovi proizvodnje, a istovremeno su se zadržali i u okviru zahteva VOC normi.

Danas Ransburg važi kao svetski brend, a na podru?ju završne obrade površina bojenjem. Ransburg je vode?i brend za izradu elektrostatskih ru?nih i automatskih pištolja, pištolja za nanošenje vodenih lakova, 2K sistema za lakiranje, visoko-rotiraju?ih zvona i diskova.

Uve?aj sliku


• Ru?ni elektrostatski pištolji
     - Vazdušno rasprskavanje
     - Airless combi rasprskavanje
     - Čista elektrostatika No2

• Automatski elektrostatski pištolji

• Aquapack


Uve?aj sliku
Saveti
Opšte uputstvo za rad sa elektrostatskim sistemima

U uputstvu su opisani osnovni uslovi koje treba obezbediti za uspešan i bezbedan rad sa Ransburg elektrostatikom.

[2014-02-18]
Opšte uputstvo za lakirere

U uputstvu su opisane osnovne tehnike lakiranja u zavisnosti od predmeta koji se farba.

[2014-02-18]
Referenc lista
[2012-05-14]
Na ovom linku možete preuzeti našu referenc listu u PDF formatu (25kB).
Detaljnije »
Podaci za identifikaciju
[2011-11-24]
U nastavku možete prona?i podatke za identifikaciju našeg preduze?a:
Detaljnije »

FORTUNA d.o.o.
Ul. Save Kovačevića 28
34000 KRAGUJEVAC

Tel./Fax: +381 34 33-44-58
Tel./Fax: +381 34 33-15-93

www.fortuna.rs
office@fortuna.rs

 
 
 
 
  Copyright © 2007 Fortuna d.o.o. All rights Reserved