DeVilbiss
Binks
Ransburg
Video
 
 
 
Pojašnjenje tehnologija koje se pominju
[2012-02-02]


Opis najčešće pominjanih tehnologija sa našeg sajta.

Konvencionalno rasprskavanje ili skraćeno Konvencional

Do skoro najčešća tehnologija rasprskavanja. Za rasprskavanje se koristi veća količina vazduha pod pritiskom od 3-5 bari, pri čemu čestice boje imaju veliku brzinu. Razume se da ovaj proces dovodi do smanjenog stepena iskorišćenja materijala, zbog toga što čestice imaju veliku kinetičku energiju, pa se usled veće energije, pri udaru sa predmetom koji se boji, čestice odbijaju i javlja se tzv "overspray". Uobičajeno je da se za konvencionalno rasprskavanje koristi ulazni pritisk vazduha od 3-5 bari , a potrošnja vazduha do 600 lit/min. DeVilbiss je početkom 21.veka unapredio konvencionalano rasprskavanje na tzv poboljšani konvencional, pri čemu su ulazni pritisci 3-3.5 bara, a potrošnja vazduha u zavisnosti od rasprskivača od 340-510lit/min. Završan izgled površine je odličan.

HVLP (High Volume Low Pressure ili velika zapremina mateijala i niski pritisak)

Ova tehnologija rasprskavanja je počela da se koristi ´80. godina prošlog veka kada je promenjen zakon o zaštiti čovekove okoline. Kod ove tehnologije koristi se velika količina vazduha, ali pod sniženim pritiskom. Stepen iskorišćenja materijala je znatno veći nego kod konvecionalne tehnologije. Medjutim, čestice rasprskanog materijala su nešto krupnije, pa izgled završne površine nije baš najbolji (zgleda grubo), tako da danas uglavnom ima primenu pri nanošenju metalik baza. HVLP tehnologija odgovara zakonima čovekove okoline, jer je stepen iskorišćenja materijala preko 65%, a dinamički pritisak materijala na izlazu iz kape je do 0.7bar. Potrošnja vazduha je oko 450 lit/min.

Trans-Tech -Tehnologija koja odgovara zahtevima VOC-a

Ova tehnologija je razvijena od strane DeVilbiss sredinom ´90-tih godina prošlog veka i koristi najbolje osobine obe prethodne tehnologije i konvencional i HVLP. Trans-Tech koristi veću energiju vazduha pod pritiskom za rasprskavanje, ali je stepen iskorišćenja materijala veći od konvencionalnog, pri čemu je zadovoljen zakonski propisan stepen iskorišćenja materijala na predmetu koji se boji i iznosi iznad 65%. Pritisak vazduha na rasprskivaču iznosi od1.2-1.4 bara. Trans-Tech tehnologija je skoro kod svih primena zamenila HVLP tehnologiju jer se sa TT tehnologijom postižu bolji rezultati i izuzetan izgled završne površine.

Airless-prskanje

Airless prskanje je metoda nanošenja premaza kod koje se za rasprskavanje materijala ne koristi komprimovan vazduh. Otuda i naziv Airless - bezvazdušno. Rasprskavanje se ostvaruje hidrauličkim pritiskom materijala, pri čemu se materijal pod visokim pritiskom od 30-450 bari "pumpa" kroz mali otvor dizne. Dizne su najčešće napravljene od Tunsten-karbida, tj tvrdog materijala. Ovakvo rasprskavanje materijala je idealno za brzo nanošenje velikih površina. Tipična područja primene su u zaštiti velikih čeličnih površina od korozije napr u brodogradilištima, mostogradnji, zaštiti čeličnih konstrukcija. Iskoristivost materijala je veoma velika, ali završan izgled nije fini, jer je lepeza gruba.

Airless-combi ili Air-assisted prskanje-(bezvazdušno prskanje uz dodatak komprimovanog vazduha)

Materijal se nalazi pod pritiskom od 25-125 bari i propušta se kroz diznu od Tungsten-karbida, malog otvora. Dodatni vazduh za rasprskavanje i formiranje lepeze, se dovodi ispred rasprskivača, pri čemu nastaje izuzetno mekana lepeza sa fino raspršenim i rasporedjenim česticama materijala. Ovakva lepeza ima mali over spray, a omogućava nanošenje veoma kvalitetnog sloja materijala.Ova tehnologija koja je kombinacija viskokog pritiska uz dodatak vazduha, naročito je pogodna za zaštitu drveta, jer se dobijaju izvanredni rezultati lakiranja sa smanjenim over sprey-om, velika iskoristivost materijala (više od 70%), a uz sve to odgovara strogim zahtevima VOC-a.
Referenc lista
[2012-05-14]
Na ovom linku možete preuzeti našu referenc listu u PDF formatu (25kB).
Detaljnije »
Podaci za identifikaciju
[2011-11-24]
U nastavku možete pronaći podatke za identifikaciju našeg preduzeća:
Detaljnije »

FORTUNA d.o.o.
Ul. Save Kovačevića 28
34000 KRAGUJEVAC

Tel./Fax: +381 34 33-44-58
Tel./Fax: +381 34 33-15-93

www.fortuna.rs
office@fortuna.rs

 
 
 
 
  Copyright © 2007 Fortuna d.o.o. All rights Reserved