DeVilbiss
Binks
Ransburg
Video
 
 
 
Preduslovi za kvalitetno lakiranje
[2008-05-26]


Postoje 3 preduslova za kvalitetno lakiranje....


I. Razvod komprimovanog vazduha

Pet zlatnih pravila za kvalitetno završno lakiranje:

1. Regulator pritiska sa velikim protokom
2. Obezbediti da presek brze spojke za vazduh, otvor u utičnici bude najmanje 7 mm
3. Crevo za vazduh mora da ima unutrašnji prečnik najmanje 9 mm za HVLP i 6,5mm za TT, a dužina creva ne bi trebalo da prelazi 10 m.
4. Pritisak vazduha treba da iznosi:
• na regulatoru pritiska oko 5,5 bara
• na ulazu u kod konvencionalnih pištolja 4 - 4,5 bara tj kod nisko-pritisnih 2 bar
• na rasprskivaču pištolja 0,55 - 0,7 bara kod konvecionalnih i HVLP tj kod Trans Tech-a 1.2-1.3 bar
5. Rastojanje između pištolja i predmeta koji se boji oko 18-25cm


Napomena:

Navedeni podaci o pritisku komprimovanog vazduha se odnose na dinamički pritisak - meri se kad je pištolj aktiviran.
Za merenje pritiska u mreži vazduha i na pištolju postoji set uređaja koji se sastoji:
• regulator pritiska vazduha sa manometrom HAV-501-B, montira se ispred pištolja
• kontrolni uređaj za merenje pritiska za rasprskivanje KK-4974-99-F


II. Kvalitetan regulator pritiska sa filterom velike efikasnosti i finoće

Filter sa regulatorom pritiska služi da:
• reguliše pritisak vazduha,
• odvaja kondenzat (emulzija vode i ulja), što je veoma važno, ako ne postoji centralni razvod za vazduh sa odgovarajućim uređajima za odvajanje kondenzata
• filtrira vazduh - izdvaja eventualne nečistoće iz vazduha


De Vilbiss-ovi prečistači nove generacije imaju sledeće karakteristike

tip uređaja veličina čestica koju odvajaju(μ) apsorpcija emulzije iz vazduha
(%) pražnjenje kondenzata pad pritiska max
(%) protok (l/min) broj priključaka
ne regulisani regulisani
DVFR-1 5 95.0000 poluautomatsko 5 2550 - 3
DVFR-2 0.01 99.9999 poluautomatsko 5 1415 - 3
DVFR-3 20 95.0000 poluautomatsko 5 1698 - 2
DVFR-4 5 95.0000 poluautomatsko 5 2550 1 2


III. Adekvatan pištolj za prskanje

Na tržištu postoji veoma veliki broj i izbor pištolja. Izbor može da se vrši prema:

1. Proizvođaču DeVilbiss, Binks, Ransburg, Sata, Gema, Sammes, Atlas Copco ECCO, Walther, Wagner, Graco, Krautzberger, Shuller, Sagola, Befrag, Nordson, IWATA, itd

2. Prema načinu rasprskivanja:
• rasprskivanje sa komprimovanim vazduhom, koje se najčešće koristi
• bezvazdušno rasprskivanje - airless - čisto i kombinovano sa komprimovanim vazduhom (aircombi ili air+)
• elektrostatsko rasprskivanje – čista elektrostatika i kombinovana sa airless pumpama
S obzirom na najširu upotrebu pištolja sa rasprskivanjem komprimovanim vazduhom, uporedićemo neke njihove osobine sa različitih aspekata.
Sve pištolje koji koriste komprimovani vazduh možemo podeliti u tri velike grupe:
a - konvencionalni pištolji
b - HVLP pištolji - niži pritisak, a veća zapremina vazduha za rasprskavanje
c - TRANS-TECH pištolji, pištolji najnovije generacije sa posebnom efikasnošću transfera vazduha,
kod od kojih mogu da variraju, prečnici igle i dizne, rasprskivači, položaj rezervoara tj posuda za boju koja mo, materijal od koga su izrađeni pojedini delovi i dr.


Konvencionalni pištolji za rasprskavanje boje

U ovu grupu spadaju pištolji starije generacije sa svim tipovima dovoda boje, pod pritiskom –P tip, sa posudom za boju gore - G tip i posudom za boju dole S-tip,a napravljeni su od čelika, legure čelika, sa diznama različitih prečnika sa različitim rasprskivačima i dr. Kod njih su stalno vršene izmene i primenjivana nova tehnološka rešenja, tako da je njihov kvalitet i danas na zavidnom nivou, sa određenim prednostima i nedostacima.
Osnovne karakteristike ovih pištolja, koje zavise od proizvođača i tipa pištolja su:
• potrošnja vazduha zavisi od tipa rasprskivača, otvora dizne i ulaznog pritiska komprimovanog vazduha i kreće se od 330 - 590lit/min
• pritisak vazduha na ulazu u pištolj, zavisi od tipa pištolja i iznosi od 3,5 - 4,5 bara
• protok materijala kroz pištolj iznosi 50 - 450 ml/min, a za pištolje na linijama i do 1000 ml/min. Protok materijala zavisi od otvora dizne i pritiska vazduha za materijal, viskoziteta boje, tipa pištolja P, S ili G (pištolji S tipa zahtevaju veći pritisak vazduha, a time je i njegova potrošnja veća).
• širina lepeze i vazduha je 215 - 305 mm, a što zavisi od dizne i rasprskivača koji su na pištolju.
• otvor dizne se kreće od 0,8 - 2,2 mm - izbor dizne zavisi od površina koje se boje (sitni delovi ili velike ravne površine) i od materijala kojim se vrši farbanje ( klasične boje, metalik boje, lakovi, osnovne boje itd).
• mogućnost bojenja sa vodorastvornim bojama postoji, ako su igla, dizna i rasprskivač od nerđajućeg čelika
• stepen iskorišćenja materijala između 35 - 45%
• niža cena od pištolja novije generacije HVLP i TRANS-TECH
• kvalitet varira od proizvođača do proizvođača, kao i cena, troškovi održavanja i cene rezervnih delova.


HVLP pištolji - nizak pritisak velika zapremina vazduha za rasprskavanje

Kao i kod konvencinalnih pištolja postoji više proizvođača HVLP pištolja, pa njihov kvalitet, cena, troškovi održavanja i stepen iskorišćenja materijala zavisi u mnogome od proizvođača.
Osnovne prednosti ovih pištolja u odnose na konvencionalne su:
• mogućnost nanošenja vodorastvornih boja i klasičnih boja
• povećanje stepena iskorišćenja materijala, boje, za 10 - 15% u odnosu na klasične pištolje
• niži pritisak vazduha na pištolju - 3,5 - 4 bara tj 2 bar na ulazu u pištolj i 0,5 - 0,7 bara na rasprskivaču
• smanjenje overspray-a (rasturanja boje)
• optimalno rasprskavanje boje i veći kvalitet lakirane površine
• širina lepeze od 280 - 305 mm, uz moguće podešavanje lepeze - "ravna" ili "okrugla"

Nedostaci ovih pištolja su:
• povećana potrošnja vazduha - 490 l/min pri pritisku od 3,5 bara, 560 l/min pri pritisku od 4 bara, i 450lit/min pri pritisku od 2 bar kod nisko pritisnih HVLP, što zavisi od otvora dizne, pritiska vazduha na rasprskivaču 0,5 - 0,7 bara i viskoziteta boje koja se nanosi
• viša cena od klasičnih pištolja za oko 20% što zavisi od tipa pištolja i proizvođača istog

TRANS-TECH DeVilbiss

Najnoviji pištolji vodećeg svetskog proizvođača pištolja firme DeVilbis koji su se pojavili na svetskom tržištu krajem 2001. godine nose oznaku GTi
• GTi-G110 - TRANS-TECH, tip G klasični TransTech, potrošnja vazuha 280l/min
• GTi-G115 - HVLP tip G sa rasprskivčem 115 niskopritisni HVLP potrošnja vazuha 450l/min
• GTi-S 110- TRANS-TECH, tip S

Pištolji TRANS-TECH sa aspekta kvaliteta i ekologije već sada zadovoljavaju norme koje važe od 2007. godine DIN ISO 9002 i DIN ISO 14001, koje zahtevaju da stepen iskorišćenja boje iznosi najmanje 65%.

Prednosti ovih pištolja su:

• Kod GTI jedan pištolj - dva rasprskivača: 115 - HVLP, 110 - TRANS-TECH
• visok stepen iskorišćenja boje – više od 65%
• moguće ja nanositi ovim pištoljem i klasične i vodorastvorne boje, svi prolazi za boju su od nerdjajućeg čelika
• najfinije rasprskavanje boje ravnomerno raspoređeno po celoj lepezi
• kompletan spektar dizni sa otvorima dizne: 0,85; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2
• ceo ovaj spektar otvora dizni pokrivaju samo dve igle
- igla: GTI - 413 - K dizne: 0,85 - 1,50
- igla: GTI - 420 - K dizne: 1,60 - 2,20
• centralno podešavanje lepeze - "ravna" i "okrugla"
• fina regulacija vazduha na pištolju
• smanjena buka pri lakiranju
• smanjena težina
• veliko smanjenje utroška materijala
• niski troškovi za rezervne delove
• jednostavno čišćenje i održavanje
• samopodešavanje zaptivki, nema potrebe za pojedinačnim dihtunzima
• moguće lakiranje "preko glave" ako se koriste "vrećice za boju"
• brzo podešavanje svih funkcija - sa 2 - 3 obrta

Jedini nedostatak, a i to treba uslovno shvatiti, su cene ovih pištolja koje su više od ostalih tipova pištolja za oko 12- 18 %, što zavisi sa kojim pištoljima se porede, jer stepen iskorišćenja koji omogućavaju ovi pištolji višestruko kompenzuje razliku u ceni.

Interesantno je napomenuti da je ista cena DeVilbiss-ovih pištolja GTI u HVLP tehnici i TRANS TECH tehnici.

Treba napomenuti da se u TRANS TECH tehnici rade i pištolji za nanošenje osnovnih premaza PRI sa diznama 1,6 - 1,8 - 2,2 - 2,5 (poliester filer).

Od sredine 2007 napravljen je potpuno novi GTI koji je namenjen za profesionalne lakirere koji radi u auto refinishingu, pa se i zove GTIPRO.

• GTIPRO-T1, sa rasprskivačem T1 klasični TransTech, potrošnja vazuha 280l/min
• GTIPRO-T2, sa rasprskivačem T2 novi TransTech, potrošnja vazuha 350l/min
• GTIPRO-H1, sa rasprskivčem H1 niskopritisni HVLP potrošnja vazuha 450l/min

Referenc lista
[2012-05-14]
Na ovom linku možete preuzeti našu referenc listu u PDF formatu (25kB).
Detaljnije »
Podaci za identifikaciju
[2011-11-24]
U nastavku možete pronaći podatke za identifikaciju našeg preduzeća:
Detaljnije »

FORTUNA d.o.o.
Ul. Save Kovačevića 28
34000 KRAGUJEVAC

Tel./Fax: +381 34 33-44-58
Tel./Fax: +381 34 33-15-93

www.fortuna.rs
office@fortuna.rs

 
 
 
 
  Copyright © 2007 Fortuna d.o.o. All rights Reserved